Zrywy miokloniczne w refleksologii twarzy

Każdy refleksolog  wykonując  zabieg na twarzy  powinien zdawać sobie sprawę, że przychodzący do niego  człowiek całkowicie oddaje się jego ręce, ufa mu .  Ludzie zamykają oczy, znajdują się w stanie pomiędzy jawą a snem.  To wielka odpowiedzialność . Odpowiedzialność nie za problemy zdrowotne ludzi, ale za ich bezpieczeństwo podczas zabiegu. Musimy być pewni siebie a zarazem delikatni.

Musimy potrafić reagować na różne sygnały ciała, które pojawiają się podczas zabiegu. Zasypianie, spowolniony lub przyspieszony oddech, ale też płacz, śmiech, zrywy miokloniczne czy inne – jest ich wiele …

Pracuję od kilku zabiegów z panią lat 38 , która cierpi na „nadwrażliwość jelit”. Po zjedzeniu posiłku dostaje skurczy, burczeń , bolesnych wzdęć  a do tego ma biegunki na przemian z zaparciami. Skąd one się pojawiają? Pożywienie które spożywa mieści się w granicach tzw. zdrowej żywności.

Mówi się , że czyste jelita to czysty umysł. A tu? Umysł niespokojny, przepracowuje cały czas stresy dnia codziennego ( ma bardzo stresującą pracę) , dręczą panią wspomnienia – odczucia  z przeszłości , które nie dają normalnie funkcjonować .  Czy mieliście kiedyś uczucie motyli w brzuchu podczas zdenerwowania ?

Nasz stan psychiczny wpływa na funkcjonowanie jelitowego systemu nerwowego. Kiedy jesteśmy zestresowani lub przygnębieni, słabnie naturalna bariera ochronna w ścianie jelita, która nie pozwala strawionym częściom i bakteriom przedostać się do wnętrza organizmu – uważa prof. Emeran Mayer, psychiatra i fizjolog z David Geffen School of Medicine, który bada związki pomiędzy psychiką a „drugim mózgiem”.

Oczywiście istnieje zupełnie odwrotne zjawisko – najpierw stan jelita potem stan ducha, emocje. Osoby  które nadmiernie pożywaną mięso , które gnije w jelitach stają się agresywni, sfrustrowani … Czasem trudno rozstrzygnąć co było pierwsze .

U mojej pani  bolesne refleksy wątroby, śledziony . Stopy bolesne w wielu miejscach . Jelita, kręgosłup, miednica … Po zabiegu pojawia  się gorycz w ustach i uczucie wychłodzenia . Po 3 zabiegach zanikł apatyt na słodkości, który jest oznaką słabości obiegu śledziony. Pojawiło się obfite pocenie  .

Postanowiłyśmy wykonać zabieg refleksologii twarzy, dla „spokojności” , wyciszenia .

Zaraz na początku pacjentka zapadła w stan głębokiego relaksu , ale charakterystyczne były u niej częste zrywy miokloniczne różnych części ciała . Zrywy miokloniczne pojawiają się w momencie gdy ciało wprowadzone jest w stan relaksu, a mózg cały czas czuwa. Aby sprawdzić, czy mięśnie są wciąż aktywne, wysyłane są do nich silne impulsy elektryczne. Jeśli nie są aktywne , dochodzi do silnych skurczy, który mogą objawiać się „szarpnięciami ”różnych części ciała.

Teorii dotyczących źródła tego zjawiska jest wiele. Wszyscy uczeni oczywiście rozpatrują zjawisko  jako przysenne – a w taki właśnie stan wprowadzamy pacjenta refleksologii twarzy . Analizując przypadki występowania zrywów mioklonicznych podczas zabiegów refleksologii  twarzy, można ogólnie zauważyć prawidłowość  pojawiania  się zjawiska  z dużą częstotliwością  u osób silnie zestresowanych lub przemęczonych.

Nie jest to objaw choroby – a przeciążenia. Sposób jakby odreagowania ciała.

Wnioski:

Jako refleksolodzy musimy spokojnie przeprowadzić pacjenta przez zabieg . Wiedzieć w jaki sposób może zareagować jego ciało podczas zabiegu, a gdy pojawi się nowa, niespodziewana reakcja – ze spokojem reagować  , bo to  my kierujemy tym zabiegiem.

Miejmy wzgląd na fakt o wzajemnym wpływie stanu naszych jelit ze stanem  umysłu, mózgu. Ta reguła zawarta jest w zasadzie podobieństwa kształtów autorstwa Hanny Marquardt.

Dbajmy i chrońmy swoich pacjentów – oni nas zaufali . Nie bierzmy jednak odpowiedzialności za ich choroby – absolutnie nie są nasze. Szukajmy zdrowia … Kto szuka ten znajdzie.

http://joga.lublin.pl/tomikai-odnowa-biologiczna/wp-content/uploads/2013/02/twarzReflex.jpg

 

Rehabilitacja onkologiczna ze smovey

Kolejne badana dotyczące przyrządu smovey – miejmy nadzieję, że już niebawem pojawią się badania polskiego środowiska medycznego
Wywiad z prof. dr med. Richard Crevenna, MBA, MSc

Specjalistą medycyny fizykalnej i rehabilitacji ogólnej ze specjalnością dodatkową geriatria
• MBA (Health Care Management)
• MSc (Interdyscyplinarna medycyna leczenia bólu)
• Zastępca dyrektora Kliniki uniwersyteckiej medycyny fizykalnej i rehabilitacji

Przeprowadził on badania nt. możliwość realizacji oraz akceptacji  długotrwałego programu ruchowego dla pacjentów onkologicznych przy zastosowaniu przyrządów smoveys®

 

Pytanie:
Regularna aktywność ruchowa dzięki poprawie zdolności motorycznych pacjenta prowadzi do zwiększenia możliwości ruchowych oraz poprawy zdrowia mentalnego i jakości życia – u
niektórych pacjentów onkologicznych występuje nawet poprawa rokowań. Pomimo tych znanych korzyści programy ruchowe często kończą się niepowodzeniem z powodu braku konsekwencji w
całorocznym utrzymywaniu aktywności ruchowej, za co w końcu odpowiada sam pacjent. Wielu pacjentów nie chce lub nie może wykupić sobie całorocznego abonamentu w klubie fitness
lub kupić urządzenia do ćwiczeń. Przez to szukają korzystniejszych, bardziej praktycznych i efektywniejszych możliwości ćwiczeń. Celem tego pilotowego badania było opisanie możliwości
realizacji, akceptacji i efektywnej trwałości programu ruchowego dla pacjentów onkologicznych z użyciem przyrządu Smoveys® („system pierścieniowy” jako urządzenie do fitness i sportu).
Metodyka:
Po przeszkoleniu w stosowaniu Smoveys® 13 pacjentów onkologicznego ambulatorium rehabilitacyjnego otrzymało przyrządy Smoveys® jako urządzenia sportowe do regularnego używania podczas samodzielnie przeprowadzanego programu ruchowego i treningowego (indywidualnie lub grupowo). Przed rozpoczęciem oprócz danych demograficznych i klinicznych,
zmierzono siłę dłoni (Jamar®) oraz jakość życia (QOL, SF-36 Health Survey), po 12 miesiącach zbadano dodatkowo także kwestię realizacji, akceptacji i trwałości. Wyniki zostały zaakceptowane przez Komisję Etyczną Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu (EK. Nr.: 1276/2014).
Wyniki:
Po roku możliwe było zbadanie 10 pacjentów (m: k = 5: 5, 59 ± 9 lat). Odnośnie akceptacji systemu Smoveys® uczestnicy wypowiadali się pozytywnie. Po porównaniu widoczna jest
poprawa siły dłoni (dominanta =+17,5%, nie-dominanta =+12,9%).
Dla QOL dostępna jest następująca poprawa: +11% wydajność ruchowa, +10% funkcje ruchowe, +21% zdrowie mentalne, +41% funkcje emocjonalne, +14% funkcje społeczne, +3% ból cielesny
,9% witalność i +13% ogólne zdrowie.
Wnioski:
Wyniki poniższego badania pilotowego wskazują na dobrą praktyczność, wysoką akceptację i efektywną oraz trwałą realizacją programu ruchowego przy zastosowaniu Smoveys®
dla pacjentów onkologicznych. Zastosowanie w przypadku pacjentów kardiologicznych lub z nowotworem złośliwym kości wymaga indywidualnej decyzji lekarza prowadzącego.

http://www.smovey.com/uploads/tx_capty4t3/smoveyCARE_box_01.jpg